X33NRP - Návrh a řízení projektu, technická komunikace

Aktuální informace

Kontakty:

dotazy k počítačovému cvičení:  Daniel Novák Michal Huptych
dotazy k přednášce:  Lenka Lhotská Kamil Matoušek
Anotace:
POZOR: v ZS 2010/11 je předmět nabízen POUZE studentům oboru Biomedicínské inženýrství !!! Cílem předmětu je seznámit studenty se všemi součástmi přípravy a řízení projektu počínaje využitím různých informačních zdrojů (literární rešerše), přes zvážení rolí jednotlivých účastníků týmu, specifikaci řešené úlohy až po význam adekvátní průběžné prezentace výsledků. Důraz bude kladen na definici vývojového procesu, analýzu rizik, plánování zdrojů a kapacit, sestavování časového harmonogramu, správu verzí, změnový systém, vývoj, revizi, verifikaci a kvalifikace produktu. V rámci cvičení získají studenti praktické zkušenosti při řešení konkrétního semestrálního projektu. Podrobné stránky předmětu pro aktuální semestr jsou na adrese http://bio.felk.cvut.cz/~huptycm/Vyuka/LI/X33NRPCviceni.htm

Osnovy přednášek:
1. Úvod, Data, informace a znalosti v medicíně.
2. Standardizace a klasifikační systémy v medicíně (ICD, ICF; UMLS, MESH, SNOMED).
3. Ontologie, doporučené lékařské postupy, medicína založená na důkazech.
4. Zdravotnické informační systémy - typy, architektury.
5. Dedikované informační systémy (klinické, laboratorní, radiologické, praktických lékařů, apod.).
6. Elektronický zdravotní záznam (EHR), standardy (OpenEHR, CEN, HL7).
7. Systémy pro podporu rozhodování.
8. Distribuované systémy - typy, architektury.
9. Ochrana a zabezpečení dat a jejich přenosu, archivace dat.
10. Inteligentní monitorovací systémy.
11. Pojem "projekt" a jeho komponenty. Životní cyklus projektu.
12. Pohled "obchodníka" na řízení projektů.
13. Týmová práce, struktura týmu, principy dělby práce v týmu, role členů řešitelského týmu.
14. Rezerva - shrnutí obsahu předmětu.