X33NRP - Návrh a řízení projektu, technická komunikace

Aktuální informace

Kontakty:

dotazy k počítačovému cvičení:  Daniel Novák Michal Huptych
dotazy k přednášce:  Lenka Lhotská Kamil Matoušek
Cvičící NRP část: Daniel Novák,   Jiří Wild,  , Pavel Vostatek,  
Cvičící LI část: Michal Huptych,   Václav Chudáček,   Miroslav Burša,  

Termíny počítačových cvičení

Počítačová cvičení se konaji vždy v pondělí od 14:30 a od 16:15 v místnosti KN:E-220 a ve středu od 12:45 a od 14:30 v místnosti KN:E-2.

Popis postupu pro získání hesla pro přihlášení

Přehled přednášek

Systém moodle - přednášky

Rozdělení do skupin

Hodnoceni úloh

Celkové hodnocení

Program počítačového cvičení

Předmět Návrh a řízení projektu, technická komunikace je v letošním zimním semestru upraven se zaměřením na obor Biomedicínské inženýrství. Předmět obsahuje jednak základy z oblasti návrhu a řízení projektu, ale jeho větší část je věnována lékařské informatice. Cílem počítačových cvičení je osvojení si základních dovedností při řízení rozsáhlejších projektů v souladu s tématy z lékařské informatiky jakými jsou návrh informačního systému nebo klinická studie. Studenti pracují ve skupině o třech až čtyřech členech.

Souhrný program cvičení je následující (podrobný popis je vždy pod příslušným odkazem):

Materiály k počítačovému cvičení

Podmínky udělení zápočtu a klasifikace

Bodování jedotlivých úloh a testu je následující:
V součtu lze tedy získat maximálně 100 bodů. Klasifikační rozdělení je pak následující:

Obsah testu

Kontrolní test v 13. týdnu prověřuje znalosti z přednášek i cvičení z oblasti řízení projektu i lékařské informatiky

Přehled předánášek

1. Úvod, Data, informace a znalosti v medicíně.
2. Standardizace a klasifikační systémy v medicíně (ICD, ICF; UMLS, MESH, SNOMED).
3. Ontologie, doporučené lékařské postupy, medicína založená na důkazech.
4. Zdravotnické informační systémy - typy, architektury.
5. Dedikované informační systémy (klinické, laboratorní, radiologické, praktických lékařů, apod.).
6. Elektronický zdravotní záznam (EHR), standardy (OpenEHR, CEN, HL7).
7. Systémy pro podporu rozhodování.
8. Distribuované systémy - typy, architektury.
9. Ochrana a zabezpečení dat a jejich přenosu, archivace dat.
10. Inteligentní monitorovací systémy.
11. Pojem "projekt" a jeho komponenty. Životní cyklus projektu.
12. Pohled "obchodníka" na řízení projektů.
13. Týmová práce, struktura týmu, principy dělby práce v týmu, role členů řešitelského týmu.
14. Rezerva - shrnutí obsahu předmětu.

Jak získat heslo pro přihlášení na student.felk.cvut.cz (KN:220, KN:E2)

Pro přístup na počítače musíte mít vygenerováno heslo pro server studet.felk.cvut.cz. Toto heslo Vam bude vygenerováno na adrese https://service.felk.cvut.cz/heslo?l=en. Zadat musíte uživetelské jméno (to se nemění) a hlavní přístupové heslo (do KOSu). Toto vygenerované heslo lze pak změnit a to na stránce zde.

Pokud Vám stránka odmítne Vaše údaje a jste si jistí, že jste zadali vše správně je nutné provést ještě jeden úkon. Na stránce pro první heslo zadáte číslo své přihlášky a datum narození a bude vám přiděleno heslo, se kterým pak půdete zpět na stránku pro vygenerování hesla na server student.felk.cvut.cz.

Podrobné popisy cvičení

1. cvičení

Vypracování rešerše na téma nemocnicní informační systém a elektronický zdravotní záznam

Není stanoveno žadné pevné zadání. Vaším úkolem je shromáždit co nejvíce informací tykajících se Nemocničních Informačních Systémů (NIS, Hospital Information System - HIS) a elektronického zdravotního záznamu (Electronic Health Record - EHR). Hledejte jak v oblasti komerčních systémů tak v oblasti otevřených (open source) systémů. Cílem je vytvořit si přehled o oblasti informačních systému v medicíně a připravit se na zpracování projektu na téma vývoj NIS a další úlohy. Vypracovaná rešerše by měla obsahovat popis jednotlivých zjištění a odkazy (podle citačních norem). Rozsah rešerše by měl být min. 2 strany, ideální jsou 3-5 stran.

2. cvičení

Správa verzí pomocí systému Subversion (SVN)

4. cvičení

Přidělování prostředků pomocí projektu GanttProject Přidělování úloh pomocí systému Trac

5. cvičení

Obecná metodologie modelování procesu

6. cvičení

Standardizace a klasifikační systémy v medicíně

6. cvičení

Standardizace a klasifikační systémy v medicíně

7. cvičení

Standardizace a klasifikační systémy v medicíně