CTG Annotator

Aplikace „CTG Anotátor“

Instrukce k instalaci:


Stručný popis aplikace:

  • Data z ultrazvukové sondy a/nebo fEKG svodu přístroje STAN S21 z porodnice U Apolináře v Praze
  • Hodnocený úsek záznamu je dlouhý 20 minut, tak blízko porodu jak kvalita signálu povolí (v signálu nesmí chybět více než 20 % záznamu)
  • Aplikace umožňuje hodnocení záznamu do tří standardních FIGO tříd.

  • Aplikace běží v prostředí JAVA.
  • Při každém spuštění jsou automaticky kontrolovány aktualizace programu
  • Ohodnocené záznamy jsou automaticky odeslány po každých sto ohodnocených. Ohodnocená data je možné kdykoli odeslat manuálně stisknutím tlačítka odeslat.
  • Aplikace byla plně testována na WIN XP (SP3), nicméně předpokládáme bezproblémovou funkci i na ostatních verzích Windows s nainstalovaným runtimem Javy (2000, Vista, WIN7)


V případě jakýchkoli problémů či nejasností kontaktujte Václava Chudáčka.Příjemné zážitky s aplikací přejí


Vedoucí a jediný člen programátorského týmu: Ing. Michal Huptych
Další, taky vedoucí: Ing. Václav Chudáček

Katedra kybernetiky FEL ČVUT v Praze
Skupina zpracování biomedicínských dat


Previous page: Downloads
Next page: EEGLab Project